Sloep Huren

Sloep huren voor een dagje gezellig te recreëren en te genieten van de mooie Alblasserwaard.
Varen, zwemmen, zonnen en vissen en genieten.
Er zijn verschillende aanlegplekken langs het water om rustig de omgeving te bekijken.

De sloepen zijn zeer compleet:
Zijn uitgerust met een luxe kussenset, zonnedek en buiskap.
Aandrijving door middel van een benzinemotor.
I.v.m. verzekering is het maximaal aantal personen per sloep 7 of 10 personen. 

 

WAT U VERDER MOET WETEN:

Per dag zijn 5 sloepen beschikbaar voor max 7 personen. 
Per april 2023 is er ook een 10 persoons sloep beschikbaar!
Op=op dus reserveer tijdig.

De sloepen zijn all-risk verzekerd.
Gratis zwemvesten.
Goede uitleg op de dag van vertrek.
Kosteloos annuleren 24 uur voor vertrek.
Betaling op de dag van vertrek contant of met PIN.
Openingstijden van 9.30 uur tot 21:30 uur.
Per boot een borgsom van € 100,00.
Huisdier aan boord alleen in overleg met de verhuurder.

 

Voorwaarden sloepverhuur de Giessen 

Legitimatie

Vanaf 18 jaar kan men een vaartuig huren bij sloepverhuur de Giessen.

Verhuur geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatie bewijs.

Dit kan een rijbewijs, ID kaart of paspoort zijn.

Borg

De borg per vaartuig is €100,00.

De borg per vaartuig dient contant of met PIN te worden voldaan.

 

Vaartuig inleveren

Het vaartuig dient na de huurperiode weer in goede en complete staat bij ons ingeleverd te worden. 
Is dit niet het geval dan hebben wij een aantal mogelijke kosten op een rijtje gezet. 
Deze kosten zullen met de borg verrekend worden, alsnog ter plaatse betaald worden.

. Verliezen zwemvest; € 25,00 per zwemvest

. Te laat inleveren van vaartuig; € 25,00 per uur

. Vaartuig niet schoon inleveren; € 25,00 per vaartuig

. Kosten voor eventuele schades worden ter plaatse bepaald.

 

 

Huurovereenkomst Sloepverhuur de Giessen

 

Huurovereenkomst in PDF: Huurovereenkomst2023

 

HUUROVEREENKOMST VOOR VAARTUIGEN SLOEPVERHUUR "DE GIESSEN" 

 

1          Verhuurder;

 

Naam;                        Sloepverhuur "De Giessen"

Verhuurlocatie;           Noordzijde 22

                                4225 PH Noordeloos

telefoon;                    0633032381 of  0651328146

E-mail;                       Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

website;                     www.sloepverhuurdegiessen.nl

 

Huurder                                            Verhuurder en huurder komen overeen de huur van;

 

naam huurder;   .................................             Type vaartuig en aantal          ..............................

                     

Huurprijs incl. BTW.              ..............................


Telefoon        ;  ..................................           Betaalde waarborgsom           ..............................


Noordeloos    ;  ......................(datum)         


Datum/tijd start verhuur        ...............................

                                                                      

Datum/tijd einde verhuur       ...............................

 

Handtekening verhuurder                             Handtekening huurder

 

 

.........................................                              ......................................

 

 

 1. Verhuurder verklaard te hebben verhuurd en in goede staat en zonder gebreken te hebben afgeleverd aan de huurder, die verklaard te hebben gehuurd, in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen van de verhuurder het/de hiervoor onder bepaling 1 genoemde vaartuig(en).

 

 1. Betaling van de overeengekomen huursom dient zonder verrekening of opschorting bij het sluiten van de overeenkomst te zijn betaald en uiterlijk voordat verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking stelt te zijn ontvangen. Door ondertekening van deze overeenkomst is de huurder gehouden per omgaande de overeengekomen totale huursom te voldoen, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. Wanneer het gehuurde binnen de overeengekomen huurtermijn voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.

 

 1. Beide partijen verklaren dat op deze overeenkomst de algemene voorwaarden van de verhuurder van toepassing zijn. Huurder verklaard door ondertekening van deze overeenkomst akkoord te zijn met de inhoud hiervan.

 

 1. Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op het overeengekomen tijdstip op de overeengekomen verhuurlocatie aan verhuurder overdragen in dezelfde staat als waarin huurder het ontvangen heeft. Indien het gehuurde niet in dezelfde staat of incompleet wordt ingeleverd zijn de volgende kosten voor de huurder, € 25,00 voor verloren of beschadigde zwemvest/ € 25,00 per uur dat het vaartuig te laat wordt ingeleverd/ € 25,00 voor het niet schoon inleveren van het vaartuig/ bedragen voor schade aan het gehuurde worden ter plaatse vastgesteld. Indien het gehuurde niet op de afgesproken verhuurlocatie overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transport van het gehuurde naar de verhuurlocatie te Noordeloos en de evt. opslag van het gehuurde volledig ten laste van de huurder komen.

 

 1. Tijdens de verhuur termijn is huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde, zal hij/zij het gehuurde overeenkomstig de bestemming gebruiken, zal hij/zij het gehuurde regelmatig controleren en zal hij/zij het gehuurde, motor en inventaris eventueel veilig stellen. Huurder zal het gehuurde uitsluitend zelf gebruiken, tenzij verhuurder voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven hiervan af te wijken. Huurder is voor de periode dat hij/zij het gehuurde onder zich heeft geheel aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde, motor en inventaris en komt alle risico van het gehuurde, waaronder diefstal/verduistering/verlies, voor rekening van huurder

 

 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor; de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van deze huurovereenkomst, de gevolgen van gebreken die verhuurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst niet kende of had behoren te kennen, de gevolgen van gebreken met betrekking waartoe geen sprake is van eigen opzet of van eigen grove schuld van verhuurder zelf, de schade die ontstaat aan derden of persoon of goed van huurder, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld van verhuurder zelf, schade als gevolg van enig gebrek van het vaartuig, tenzij het gaat om schade als gevolg van eigen opzet of eigen grove schuld va verhuurder zelf. Indien verhuurder aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verhuurder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de overeengekomen huursom. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade

 

 1. Verhuurder heeft de verhuurde vaartuigen verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco schade en diefstal. Bij aanspraak van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zal verhuurder het eigen risico van € 800,00 (zegge; achthonderd euro)per schadegeval in rekening brengen bij de huurder. Bij aanspraak van de casco en of diefstalverzekering zal verhuurder het eigen risico van € 800,00 (zegge; achthonderd euro) per schade geval in rekening brengen bij de huurder.

 

 1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst en zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen te ontbinden, onder meer indien naar zijn oordeel het gehuurde niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

 

 1. Het gebruik van overmatig alcohol, zijnde meer dan het wettelijk toegestane alcoholgebruik, is niet toegestaan. Gebruik van drugs en andere verdovende middelen is ten allen tijden verboden. Bij constatering behoudt verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

 

 1. Het maximaal aantal personen per vaartuig is 6 volwassenen. Het overschrijden van het maximaal aantal personen is strikt verboden in verband met verzekering. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.

 

 1. Het vaartuig mag alleen gebruikt worden op de Giessen en de boezemwateren van de Alblasserwaard.

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME